Schémata fungování kořenových čistíren

Kořenová čistírna pro domácnosti

Schéma s terénem

Odpadní vody jsou vedeny do čtyřkomorového separátoru, kde dochází k mechanickému předčištění. OV natéká do pulzní šachty, kde je shromažďována a pomocí plovákového mechanismu při zaplnění vypuštěna potrubím na vertikální filtr – štěrkový filtr osazený mokřadními rostlinami.

Pro zajištění kontinuálního provozu je ve filtru umístěna recirkulační šachta s čerpadlem, které čerpá vodu zpět do pulzní šachty. Přečištěné odpadní vody jsou sbírány na dně VF pomocí perforovaného potrubí a odtékají do akumulační jímky, kde jsou shromažďovány a čerpány do domu ke splachování, přebytečné vody odtečou do vsakovacího objektu.

Certifikovaná kořenová čistírna

Kořenová čistírna pro firmy

Kořenová čistírna pro obce

Další možnosti zapojení kořenové čističky

O tom, jakým způsobem bude kořenová čistička odpadních vod připojena k nemovitosti rozhoduje více faktorů, především však velikost objektu a okolní terén.

KČOV s akumulací přečištěné vody a recirkulací na splachování pro rekreační objekt (4 osoby), mírný svah

Odpadní vody / OV /z domu jsou vedeny kanalizací přes revizní šachty do čtyřkomorového separátoru. Odpadní voda postupně natéká do pulzní šachty a při zaplnění je vypuštěna potrubím na vertikální filtr. Přečištěné odpadní vody akumulované v jímce za kořenovým filtrem budou využívány ke splachování (po průchodu UV lampou) WC v řešeném objektu.

KČOV s odtokem přečištěné vody do vodoteče pro rodinný dům (4 osoby), terén do kopce – nutnost přečerpávání do pulzní šachty. Zvýšená hladina podzemní vody / HPV /– obetonování separátoru

Odpadní vody / OV / z domu jsou vedeny kanalizací přes revizní šachty do čtyřkomorového separátoru. Vzhledem ke zvýšené HPV bude separátor obetonovaný. OV jsou čerpány do pulzní šachty a při zaplnění vypuštěny potrubím na vertikální filtr. Přečištěné odpadní vody jsou sbírány na dně filtru a jsou svedeny přirozeným spádem do vodoteče.

KČOV s akumulací přečištěné vody a recirkulací na splachování, přebytky do vsakování – rekreační objekt pro 4 osoby, mírný svah

Odpadní vody z domu jsou vedeny kanalizací do čtyřkomorového separátoru. OV natékají do pulzní šachty a při zaplnění jsou vpuštěny potrubím na vertikální filtr. Přečištěné odpadní vody jsou sbírány na dně filtru, odtékají do akumulační jímky a jsou čerpány zpět do domu ke splachování (po průchodu UV lampou), v šachtě je umístěn přepad do vsakovacího objektu.

KČOV s likvidací přečištěné odpadní vody do vsakování – rekreační objekt pro 8 osob, prudký svah

Odpadní vody z domu jsou vedeny kanalizací do čtyřkomorového separátoru, z něj natékají do pulzní šachty, ze které jsou při naplnění vypuštěny na vertikální filtr. Vzhledem ke svažitosti terénu jsou navrženy dva vertikální filtry / VF /za sebou, propojené druhou pulzní šachtou. Pro zajištění kontinuálního provozu a zvýšení účinnosti je ve druhém (spodním) filtru umístěna recirkulační šachta s čerpadlem, které čerpá vodu zpět do první (horní) pulzní šachty. Přečištěné odpadní vody jsou sbírány na dně filtru a vedou do šachty pro odběr vzorků, odkud jsou svedeny do vsakovacího objektu.

KČOV pro camp (50 osob), akumulace přečištěné vody, recirkulace na splachování, vsakování přebytků. Mírný svah

Odpadní vody z objektů jsou svedeny do soustavy dvou separátorů. OV natékají do pulzní šachty, při zaplnění jsou vypuštěny potrubím na vertikální štěrkový filtr zasypaný štěpkou, osazený mokřadními rostlinami. Částečně přečištěné odpadní vody jsou sbírány na dně filtru pomocí perforovaného potrubí a jsou shromažďovány v rozdělovací šachtě, ze které jsou rozděleny do dalších čtyř pulzních šachet. Z nich natékají OV na hlavní vertikální filtr. Přečištěné OV jsou sbírány na dně filtru, odkud odtékají přes přepadové koleno přirozeným spádem do akumulační jímky. Z jímky budou recirkulovány do tlakové nádrže, odkud budou po průchodu UV lampou využity zpět ke splachování.

KČOV pro ubytovací objekt (80 osob), odtok přečištěné vody do vodoteče. Mírný svah

Odpadní vody z objektu jsou vedeny do soustavy tří separátorů, kde dochází k mechanickému předčištění. OV natékají do pulzní šachty, při zaplnění jsou vypuštěny potrubím na vertikální štěrkový filtr zasypaný štěpkou, osazený mokřadními rostlinami. Částečně přečištěné odpadní vody jsou sbírány na dně filtru pomocí perforovaného potrubí a jsou shromažďovány v rozdělovací šachtě, ze které jsou rozděleny do dalších pěti pulzních šachet. Z nich natékají OV na hlavní vertikální filtr. Přečištěná OV je sbírána na dně filtru, odkud odtéká přes přepadové koleno přirozeným spádem do vodoteče.

Chcete také kořenovou čistírnu?

Napište nám, co byste rádi realizovali a třeba i termín, kdy byste se chtěli o svých představách bavit. Budeme vás kontaktovat.

Vaše poptávka byla odeslána. Děkujeme!
Něco se nepovedlo. Zkuste to znovu :)