časté dotazy

Kořenová čistírna odpadních vod

Musí být součástí kořenové čističky jezírko s volnou hladinou?
expand_more
Součástí kořenové čističky není jezírko s volnou hladinou. Za kořenovou čističku a dočišťovací kaskádu je možné jezírko zařadit. Rostou v něm pak hojně rostliny a je tam bohatý vodní život. Koupací jezírko doporučujeme napájet dešťovou vodou.
Je na kořenové čističce vidět voda a můžou se tam držet komáři?
expand_more
Voda je v kořenové čističce hluboko pod povrchem tvořeným rostlinami rostoucími ze štěrku či kačírku. Komáří larvy tedy nemají kde bydlet.
Funguje kořenovka stejně dobře v létě i v zimě?
expand_more
Většinu čistící funkce kořenové čističky zajišťují bakterie na povrchu náplně kořenového filtru a ty fungují i v zimě. Proto je účinnost čištění v létě i v zimě téměř vyrovnaná. Velikost kořenových polí dimenzujeme tak, aby kořenová čistírna dosahovala požadovaného čistícího účinku po celý rok.
Lze kořenovku vybudovat i v případě, že není v dosahu potok či řeka?
expand_more
Ve většině případů se voda z kořenové čističky zasakuje pomocí zasakovacího objektu – lidově řečeno „trativodu“. Je to běžný, legislativou povolený způsob. Nicméně, vyčištěnou vodu doporučujeme dále využívat – pro zálivku či na splachování. Pokud není zasakování možné, například kvůli velmi nepropustnému podloží, navrhuje se bezodtokový systém, který kombinuje zpětné využití vody v domácnosti, odpar a akumulaci vody v mimovegetační době či případně zálivku.
Jak je kořenovka vnímána úřady?
expand_more
Vyčištěná voda vytékající z kořenovky má parametry odpovídající příslušným předpisům. Vzhledem k jednoduchosti přirozeně fungujícího systému, jsou tyto parametry po celý rok bez výkyvů. Úřady proto nemají důvod čističku nepovolit, což dosvědčují stovky povolených čistíren po celé ČR. Pokud by Vám příslušný úřad tvrdil, že kořenovku povolit nelze, obraťte se na nás, a my se s úředníkem spojíme a situaci vysvětlíme. Často se ze strany úřadů jedná o obavu z neznámého.
Lze kořenovku vybudovat i v případě, že je v obci kanalizace?
expand_more
V případě, že máte možnost se ke kanalizaci připojit, je ze zákona nutné to udělat. Pokud ale chcete vodu z kořenovky využít na zálivku nebo splachování, tak její vybudování smysl má. Bude se jednat o takzvané zařízení pro recyklaci vody.
Lze na stavbu kořenovky využít dotace?
expand_more
Pro obecní kořenovky dotace získat lze. Rádi předáme kontakt na kolegy, kteří se dotacemi zabývají. Na domovní kořenové čistírny lze získat dotace od SFŽP pouze v případě, že si čistírnu pořídí více než 30% domů v obci. Na využití vyčištěné vody je možné získat dotaci z programu Dešťovka.
Je kořenovka vhodná pro sezónní a nárazový provoz?
expand_more
Kořenovka čistí odpadní vodu stejně dobře i v případě přerušovaného využití. Menší zatížení odpadní vodou nevadí.
Funguje také při extrémních mrazech?
expand_more
Ano, funguje. Při stále probíhajících biologických procesech (i když v zimě ne tak intenzívních) se uvolňuje teplo, které brání úplnému promrznutí kořenového pole.
Jakou má kořenovka velikost?
expand_more
Velikost samotného kořenového pole je 2 m² na obyvatele, dále je třeba počítat s prostorem asi 1 m na okraje kořenového pole, přibližně 5 m² pro septik a cca 3 m² pro regulační šachtu a zásak.
Jaký terén je pro stavbu kořenovky vhodný?
expand_more
Pro kořenovou čističku je vhodný rovinaný i svažitý terén. V případě hodně příkrého svahu se tvar kořenových polí přizpůsobí terénu.
Je nutné před nátokem do kořenovky zbavit odpadní vodu mechanických nečistot (výkaly, toaletní papíry…)?
expand_more
Před kořenovkou musí být speciální septik - anaerobní separátor, ve kterém se pevné látky usazují a rozkládají. Takto předčištěná voda se dále odvádí do kořenového pole. Kal ze septiku se následně musí cca 1x za rok odstranit (např. na kompost).
Jsou problémy se zápachem?
expand_more
Správně postavená kořenovka nezapáchá. Když se skloníte nad kořenové pole, ucítíte přirozenou vůni rybniční vody (a od jara do podzimu navíc vůni rostlin).
help

Nenašli jste odpovědi?

Zeptejte se přímo na korenovky@korenovky.cz nebo na telefonu +420 775 256 596

Chcete také kořenovou čistírnu?

Napište nám, co byste rádi realizovali a třeba i termín, kdy byste se chtěli o svých představách bavit. Budeme vás kontaktovat.

Vaše poptávka byla odeslána. Děkujeme!
Něco se nepovedlo. Zkuste to znovu :)