Proces čištění kořenových čistíren

Předčištění

Proces čištění se skládá z mechanického předčištění, kde se voda zbaví pevných nečistot a samotného čištění, při kterém dochází k odbourávání rozpuštěných znečišťujících látek.

U domácích kořenových čističek probíhá předčištění v septiku. Pro prodloužení životnosti doporučujeme septiky speciálně upravené pro potřebu kořenových čističek – minimalizuje se tím odtok nerozpuštěných látek do kořenového pole. My jsme vyvinuli septik čtyřkomorový se soustavou potrubí, která prodlužuje dráhu vody proti klasickému septiku cca desetinásobně, čímž podstatně vylepšuje funkci septiku.

U obecních kořenovek na splaškové kanalizaci zajišťuje předčištění mechanický stupeň tvořený česly, usazovacími (převážně štěrbinovými) nádržemi nebo vícekomorovými anaerobními separátory, usazováky písku a štěrku. U jednotné kanalizace je třeba navíc přidat odlehčovací komory.

Vertikální filtr – kořenová (vegetační čistička)

Pro čištění vody využíváme  v současné době vertikální pulzně skrápěné filtry, které se hojně využívají mimo jiné v Rakousku a Německu.

Předčištěná voda nejprve vtéká do pulzní šachty, kde se postupě shromažďuje a když se šachta zaplní, je vypuštěna na kořenový filtr. Na povrchu filtru je umístěno rozvodné potrubí s mnoha otvory. Díky většímu množství najednou vypuštěné vody a tomuto rozvodnému potrubí, dojde k rovnoměrnému rozdělení vody po povrchu filtru.

Voda poté protéká souvrstvím jemného štěrku a písku a zbavuje se nečistot. Pro zvýšení účinnosti je možné vodu vertikálním filtrem několikrát recirkulovat.

Odbourávání celkového dusíku

Celkový dusík se odbourává kombinací horizontálních a vertikálních filtrů

Odbourávání fosforu

Při zvýšených nárocích na odbourávání fosforu můžeme zařadit sorpční nádobu. U obecních čistíren je možné doplnit zařízení pro srážení fosforu. Obecně platí, že kořenové čistírny odbourávají fosfor z cca 40%. Běžně není tedy třeba dál fosfor odstraňovat.

Chcete také kořenovou čistírnu?

Napište nám, co byste rádi realizovali a třeba i termín, kdy byste se chtěli o svých představách bavit. Budeme vás kontaktovat.

Vaše poptávka byla odeslána. Děkujeme!
Něco se nepovedlo. Zkuste to znovu :)