Hodnocení účinnosti kořenových čistíren

Výzkum Vídeňské univerzity a země Salcbursko

V Salcburku proběhlo vyhodnocení čtyřiceti namátkově vybraných čistíren. Deseti průtokových aktivačních ( AČ ), deseti čistíren typu SBR, deseti skrápěných biofiltrů ( BF ) a deseti vertikálních kořenových čističek ( VKČ ). Tabulky ukazují výsledky jednotlivých typů čistíren.

Type of WWTP COD BOD5 NH4+  1) NH4+  2) TSS Splňuje všechny požadavky
4 5 8 3 5 2
SBR 10 10 9 9 8 8
BF 6 5 7 6 5 2
VKČ 10 10 10 9 10 10

Schaber, P., Reif, H. (2009): Kleinklarangen aus Sicht des Geewasserschutzes im Land Salzburg. Wiener Mitteilungen 218, H1-H22.

  1. zohlednění pouze naměřených údajů pro odpadní vody o teplotě > 12°C
  2. zohlednění všech naměřených údajů

Aktivační čističky odpadních vod

Anlage CHSKcr BSK5 TOC NH4+ odstranitelné látky filtrovatelné látky pH Teplota Využití Kapacita
  mg/l mg/l mg/l mg/l ml/l mg/l   °C % EW
Limitní hodnota 90 25 30 10 0,3 30 6,5 - 8,5      
AČ 1 74 8 21 37,4 0,1 24 7,3 11,9 40 15
AČ 2 215 85 50 57,4 0,1 32 7,8 11,2 67 15
AČ 3 310 130 76 52,1 0,1 107 7,2 11,6 33 15
AČ 4 140 23 42 13,9 0,1 105 6,2 11,7 50 16
AČ 5 300 60 64 3,4 3,5 105 5,2 11,6 21 24
AČ 6 17 2 7 2,3 0,1 8 7,0 12,7 50 20
AČ 7 53 4 18 11,1 0,3 21 4,2 16,9 52 25
AČ 8 190 40 57 83,1 0,1 19 7,7 14,7 25 20
AČ 9 50 4 14 8,6 0,1 15 7,2 12,9 96 20
AČ 10 375 180 101 54,7 0,1 85 7,3 11,8 80 5
Průměr 172,4 53,6 45,0 26,6 0,5 53,1 6,7 12,7 50,3 17,5

NH4+ - Započteny pouze relevantní hodnoty

Aktivační čističky odpadních vod SBR

Anlage CHSKcr BSK5 TOC NH4+ odstranitelné látky filtrovatelné látky pH Teplota Využití Kapacita
  mg/l mg/l mg/l mg/l ml/l mg/l   °C % EW
Limitní hodnota 90 25 30 10 0,3 30 6,5 - 8,5      
SBR 1 54 9 19 0,11 0,1 17 7 13,6 30 10
SBR 2 21 2 8 0,1 0,1 15 7,1 14,2 30 10
SBR 3 57 8 19 10,2 0,4 36 7,3 12,8 65 20
SBR 4 66 4 19 0,17 0,1 43 7 12,3 50 10
SBR 5 22 2 8 0,34 0,1 8 5,4 11,7 60 20
SBR 6 29 2 6 0,04 0,1 8 7,7 9,5 90 20
SBR 7 32 3 13 0,04 0,1 10 7,4 11,8 57 35
SBR 8 45 4 11 0,23 0,1   7,4 14,3 44 16
SBR 9 35 3 14 0,36 0,1 8 7,2 13,7 30 40
SBR 10 18 4 8 0,097 0,1 14 6,9 14,3 45 20
Průměr 37,9 4,1 12,5 1,2 0,1 17,7 7,0 12,8 50,1 20,1

Biofiltry

Anlage CHSKcr BSK5 TOC NH4+ odstranitelné látky filtrovatelné látky pH Teplota Využití Kapacita
  mg/l mg/l mg/l mg/l ml/l mg/l   °C % EW
Limitní hodnota 90 25 30 10 0,3 30 6,5 - 8,5      
BF 1 58 26 18 30,1 0,5 20 7,4 12,9 64 25
BF 2 39 2 7 0,11 0,1 12 7,2 11,6 80 20
BF 3 107 41 24 13,5 1 87 7,4 11,2 100 20
BF 4 45 2 16 4,1 0,1 15 7,5 9,1 20 25
BF 5 50 2 13 0,19 0,3 18 7,1 8,2 45 20
BF 6 107 20 28 8,6 0,6 103 7,2 12,1 12 25
BF 7 73 33 24 21,1 0,1 41 7,8 11,2 8 25
BF 8 290 105 67 14,6 0,8 185 7,2 11,3 16 25
BF 9 290 85 64 0,29 4,5 307 7,2 15 20 30
BF 10 44 4 13 0,12 0,5 18 7,4 14,4 20 10
Průměr 110,3 32,0 27,4 6,2 0,9 80,1 7,3 11,7 38,5 22,5

NH4+ - Započteny pouze relevantní hodnoty

Vertikální kořenové čističky odpadních vod

Anlage CHSKcr BSK5 TOC NH4+ odstranitelné látky filtrovatelné látky pH Teplota Využití Kapacita
  mg/l mg/l mg/l mg/l ml/l mg/l   °C % EW
Limitní hodnota 90 25 30 10 0,3 30 6,5 - 8,5      
VKČ 1 34 2 5 < 0,041 < 0,1 n.n 7,3 6,2 39 18
VKČ 2 30 2 7 3,4 < 0,1 n.n 7 6,8 35 20
VKČ 3 16 2 6 < 0,041 < 0,1 n.n 7,3 11,7 73 22
VKČ 4 39 3 8 2,2 < 0,1 n.n 6,9 14,2 45 20
VKČ 5 9 2 3 < 0,041 < 0,1 n.n 7,2 14,3 63 16
VKČ 6 15 2 7 < 0,041 < 0,1 n.n 7 12,8 63 16
VKČ 7 39 2 6 < 0,041 < 0,1 n.n 7,2 9,5 20 20
VKČ 8 36 2 5 < 0,041 < 0,1 n.n 7,5 7,8 60 25
VKČ 9 11 2 5 < 0,041 < 0,1 n.n 7,3 15 42 48
VKČ 10 27 3   25,1 < 0,1 n.n 7,4 4,3 60 84
Průměr 25,6 2,2 5,8 < 0,7 < 0,1 n.n 7,2 10,2 50,0 28,9

NH4+ - Započteny pouze relevantní hodnoty

Filtrovatelné látky u vertikální kořenové ČOV nezjištěny

Legenda k tabulkám

Limit byl překročen
Výstupní teplota < 12°C
Dodržování mezní hodnoty NH4+ při výstupní teplotě < 12°C
NH4+-Mezní hodnotu nelze brát v úvahu kvůli teplotě
* Limit obecného nařízení o emisích odpadních vod není k dispozici
TOC = Celkový organický uhlík

Souhrn

Anlage CHSKcr BSK5 TOC NH4+ odstranitelné látky filtrovatelné látky pH Teplota Využití Kapacita
  mg/l mg/l mg/l mg/l ml/l mg/l   °C % EW
Limitní hodnota 90 25 30 10 0,3 30 6,5 - 8,5      
Aktivační ČOV 172,4 53,6 45 26,6 0,46 53,1 6,71 12,7 50,3 17,5
Aktivační ČOV SBR 37,9 4,1 12,2 1,2 0,13 17,7 7,04 12,82 50,1 20,1
Biofiltry 110,3 32 27,4 6,2 0,85 80,1 7,34 11,7 38,5 22,5
Vertikální kořenová ČOV 25,6 2,2 5,8 < 0,7 < 0,1 n.n 7,21 10,16 50 28,9

Počet splněných kritérií:

  • Aktivační ČOV: 1
  • Aktivační ČOV SBR: 7
  • Biofiltry: 3
  • Vertikální kořenové čističky: 6 (filtrovatelné látky u vertikální kořenové ČOV nezjištěny)

Chcete také kořenovou čistírnu?

Napište nám, co byste rádi realizovali a třeba i termín, kdy byste se chtěli o svých představách bavit. Budeme vás kontaktovat.

Vaše poptávka byla odeslána. Děkujeme!
Něco se nepovedlo. Zkuste to znovu :)