Kořenová čistička – typy vod k čištění

Rostliny pro kořenovou čističku - Mladý bazanovec kytkokvětý

Voda z domácnosti a obcí

Kořenové čističky lze využít  na čištění vody z domácností i firem. Lze ji připojit na jednotnou i splaškovou kanalizační síť obce.
 

Díky době zdržení a rozmanitosti čisticích procesů čistí kořenové čistírny velmi dobře různé chemické látky, léky a hormony obsažené v odpadních vodách.


Rostliny pro kořenovou čističku - bazanovec kytkokvětý

Průmyslové a zemědělské vody

Kořenová čistírna odpadních vod je vhodná i pro kontaminované vody s vysokými obsahy železa, manganu a těžkých kovů.  Rovněž na vody z výluhů ze skládek a různé druhy průmyslových a zemědělských vod (potravinářství, ropné vody, vody z oplachů dopravních letadel, splachy z komunikací, drenážních vod z polí a podobně).

Čištění důlních vod

Ke snížení obsahu těchto kontaminantů vedou převážně oxidačně-redukční procesy. V případě, že odpadní voda obsahuje více jak 5 mg/l rozpuštěného železa, je třeba před nátokem do kořenového pole zapojit tzv. aerační stupeň (např. v podobě kaskády) a usazovací nádrž.

V těchto aerobních podmínkách dochází k vysrážení podstatného množství železa v podobě rezavých sraženin, které navíc hrají významnou roli v odstraňování těžkých kovů, protože ty se na železité sraženiny sorbují.
Dočištění zbytkových miligramů těchto složek probíhá v anaerobních podmínkách organického substrátu. Železo a další kovy jsou redukovány a dále reagují se sirovodíkem (vznikajícím redukcí ze síranů) do stabilních nerozpustných sulfidů. V případě těžkých kovů je prokázáno, že největší část (přibližně 90 %) je zadržena v sedimentu a v kořenech rostlin. Jen asi 10 % se nachází v nadzemní biomase, přičemž koncentrace těžkých kovů v listech a stoncích rostlin jsou jen mírně zvýšené oproti přirozeným lokalitám.

← Předchozí článek: Proces čištění Další článek: Čistící účinky →