Kořenová čistička – proces čištění

Předčištění

U domácích kořenových čističek probíhá předčištění v septiku. Pro prodloužení životnosti doporučujeme septiky speciálně upravené pro potřebu kořenových čističek – minimalizuje se tím odtok nerozpuštěných látek do kořenového pole. My jsme vyvinuli septik čtyřomorový se soustavou potrubí, která prodlužuje dráhu vody proti klasickému septiku cca desetinásobně, čímž podtstně vylepšuje funkci septiku.

U obecních kořenovek na oddílné kanalizaci zajišťuje předčištění mechanický stupeň tvořený česly, usazovacími (převážně štěrbinovými) nádržemi nebo vícekomorovými anaerobními separátory, případně usazováky písku. U jednotné kanalizace je třeba navíc přidat odlehčovací komory.

Vertikální filtr – kořenová (vegetační čistička)

Kořenová čistička - kořenová čistírna Český Šternberk

Kořenová čistička v Českém Šterberku

Pro čištění vody využíváme  v současné době vertikální pulzně skrápěné filtry, které se v současné době hojně využívají mimo jiné v Rakousku a Německu.

Předčištěná voda nejprve vtéká do pulzní šachty, kde se postupě shromažďuje a když se šachta zaplní, je vypuštěna na kořenový filtr. Na povrchu filtru je umístěno rozvodné potrubí s mnoha otvory. Díky většímu množství najednou vypuštěné vody a tomuto rozvodnému potrubí, dojde k mrovnoměrnéu rozdělení vody po povrchu filtru.

Voda poté protéká souvrstvím jemného štěrku a písku a zbavuje se nečistot. Pro zvýšení účinnosti je možné vodu vertikálním filtrem několikrát recirkulovat.

 

 Dočišťovací kaskáda pod kořenovou čističkou Kobeřice u Brna

V některých případech se za kořenovým filtrem ještě zařazuje dočištění pomocí dočišťovací kaskády. Na zákonné limity ovšem vodu bez problémů vyčistí samotný vertikální filtr. V případě zvýšených požadavků na odbourávání fosforu je možné zařadit také sorpční nádobu, ve které se několikrát do roka obměňuje náplň.
Jezírko pod dočišťovací kaskádou Kobeřice u Brna

← Předchozí článek: Výhody Další článek: Typy vod →