Kouzlo kořenovky: Jak čistit odpadní vodu díky přírodě?

Kořenová čistírna vypadá jako pestrý záhonek, z něhož se line vůně květin, anebo nenápadný koutek zarostlý travinami. Přitom se zde znečištěná odpadní voda proměňuje prostřednictvím přírodních procesů zpět v průhlednou tekutinu.

Kořenové čistírny využívají systém přírody, který funguje v mokřadech i řekách už odpradávna. Základem jsou mikroorganismy usazené na kořenech rostlin, ale zejména na štěrku, jímž je kořenové pole naplněno. Tyto bakterie dokáží proměnit znečištěnou vodu v téměř křišťálově čistou se stejnou spolehlivostí jako v klasických čistírnách. 

Z čeho se systém kořenové čistírny skládá

Systém kořenovky se skládá z několika částí. Odpadní voda se nejprve odvádí do speciálního čtyřkomorového septiku, kde se zbavuje pevných nečistot. Následuje pulzní šachta, která shromažďuje vodu a jednou za čas ji vypustí mechanickým způsobem pomocí plováku na kořenové pole. To si můžete představit jako vykopanou jámu v zemi vyloženou nepropustnou fólií, aby byla izolována od okolí. Vyplní se kamenivem různé frakce. Tato štěrková náplň je přibližně metr hluboká, na povrchu zarostlá mokřadními rostlinami. Voda protéká vertikálním směrem dolů, a přitom dochází k samotnému čištění. Aby byla voda ještě čistější, často si majitelé nechávají přidat recirkulaci, která pročištěnou vodu vrací zpět do pulzní šachty. Přečištěná voda je sbírána na dně kořenového filtru, odkud odtéká do akumulační jímky nebo vodoteče.

Jak velký prostor je potřeba?

Zatímco u dřívějších horizontálních kořenových čistíren se doporučoval prostor kořenového pole 5 m2 na osobu, moderní vertikální typy si vyžadují jen 2 m2 na člena domácnosti. „Záhonek“ u domku, kde žijí čtyři lidé, je tedy velký přibližně 3×3 metry. „Celý systém je schopný fungovat i bez elektřiny jen za pomoci gravitace, proto je ideální, když se čistírna vybuduje ve svahu směrem od domu. Realizátoři si ale dokáží poradit i s rovinatým pozemkem,“ říká Ing. Michal Šperling, zakladatel sdružení Kořenovky.

Zvládá i nárazový provoz

Jednou z mnoha výhod tohoto typu čištění vody je zvládání nárazového provozu, proto se stává oblíbeným řešením u rekreačních objektů, jako jsou chaty a chalupy, ale také hotely a penziony, kde je často nával o víkendech a o prázdninách, zatímco v jiných dnech provoz výrazně klesá a s ním i produkce odpadních vod.

Jak se o kořenovku starat?

Kořenovka spolehlivě čistí i bez nutnosti větší údržby a starostí. Nevadí jí ani používání konvenčních pracích nebo čistících prostředků v domácnosti. Přitom nevyžaduje žádná nastavení. Stačí jednou za rok zkontrolovat pulzní mechanismus a vyvést septik buď fekálním vozem, anebo vynést tuhé kaly na kompost. A na podzim nebo v předjaří posekat suché části rostlin, aby se na jaře mohly znovu zazelenat. Protože bakterie žijí zejména na štěrku, funguje kořenová čistírna i v zimě nebo v jakémkoliv počasí. 

Zákonné limity zvládá s přehledem

Čistotu vody by si měl majitel dle zákona nechávat ověřovat pravidelným rozborem vody dvakrát ročně. Praxe praví, že limity dané legislativou pro vypouštění do vod podzemních, splňuje kořenovka s několikanásobnými rezervami. To potvrdila i provedená laboratorní studie. „Nechali jsme kořenovou čistírnu certifikovat ve Výzkumném ústavu vodohospodářském. Její parametry odpovídají dvěma nejvyšším kategoriím pro podzemní vody i povrchové vody: PZV a III,“ dodává Šperling.

Publikováno:

26.9.2023

Chcete také tvořit s vodou?

Napište nám, co byste rádi realizovali a třeba i termín, kdy byste se chtěli o svých představách bavit. Budeme vás kontaktovat.

Vaše poptávka byla odeslána. Děkujeme!
Něco se nepovedlo. Zkuste to znovu :)