Kořenové čistírny odpadních vod pro obce

Kořenové čistírny představují pro malé obce řešení, jak nakládat s odpadními vodami. Představíme vám, jak fungují a jaké jsou jejich výhody.

Kořenová čistírna odpadních vod: Ideální řešení pro malé obce

Řešíte, jak naložit s odpadními vodami ve vaší obci a hledáte ekonomicky a ekologicky šetrnou variantu? Moderní kořenové čistírny dokáží vodu vyčistit spolehlivě, navíc s nízkými provozními náklady a nenáročnou údržbou. Na výstavbu kořenové čistírny lze získat i dotace.

Pro jaké obce je vhodná kořenová čistírna odpadních vod?

Kořenové čistírny se obvykle staví v menších obcích do 500 obyvatel. V Rakousku je to dokonce preferovaný způsob řešení odpadních vod, v této zemi má kořenovou čistírnu 50 % obcí o této velikosti. Kořenovky fungují díky mikroorganismům, které se nacházejí na kořenech rostlin a ve štěrku, jímž je kořenové pole naplněno. Bakterie dokáží efektivně přeměnit znečištěnou vodu na čistou, splňující legislativní limity. Kořenové čistírny v obci tak představují ekologickou alternativu k tradičním mechanicko-biologickým čistírnám odpadních vod. Protože kořenové pole na pohled vypadá jako záhon rostlin, snadno se integruje do krajiny a nenarušuje její ráz. 

Jak velký pozemek je potřeba pro kořenovou čistírnu odpadních vod v obci?

Kořenové čistírny jsou schopny zpracovat odpadní vody i ve větších obcích. Podmínkou však je dostatečně velký pozemek pro umístění čistírny. Velikost kořenového pole se stanovuje na 2 m2 na ekvivalentního obyvatele a je třeba zohlednit i potřebný prostor pro další části čistírny. V případě rozšíření obce se dá kořenové pole rovněž zvětšit. Pro roztroušené obce lze využít individuální řešení a u každého domu vybudovat certifikovanou domovní kořenovou čističku.

Výhody kořenových čistíren pro obce:

 • Efektivní čištění: Dokáží vyčistit vodu srovnatelně s klasickými mechanicko-biologickými čistírnami.
 • Ekologické řešení: Jsou šetrné k životnímu prostředí.
 • Nízké provozní náklady: Spotřebovávají málo energie.
 • Nenáročná údržba: Čistírnu může bez problémů provozovat i sama obec.
 • Estetický vzhled: Zapadají do okolní krajiny a nenarušují ji.
 • Kořenovou čističku je možné v obci použít na jednotné i splaškové kanalizaci.
 • Na kořenovou čistírnu lze získat dotaci.

Kořenová čistírna odpadních vod v obci: Jak funguje čištění odpadních vod?

Pro čištění odpadních vod v kořenové čistírně se postupně využívá několik fází. 

 1. Pokud je čistírna napojena na jednotnou kanalizaci, buduje se před ní odlehčovací komora. Jejím cílem je odlehčení dešťových vod v případě přívalových dešťů.
 2. Vždy je nutné předčistit znečištěnou vodu mechanicky pomocí lapáku písku a česlí, aby byla zbavena pevných částic. 
 3. Poté je voda vedena do vícekomorového septiku a následně putuje skrze pulzní šachtu na pulzně skrápěný vertikální filtr osázený vegetací. Zde probíhá biologické čištění pomocí mikroorganismů. Tento systém je funkční i v zimním období
 4. Vyčištěná voda je obvykle odváděna do vodoteče, ale v případě obcí s méně než 150 obyvateli je v souladu s legislativou možný i zásak do podzemních vod. Možná je i recyklace odpadní vody a její další využití.

Cena: Kolik stojí kořenová čistička odpadních vod v obci?

Cena za vybudování obecní kořenové čistírny se pohybuje mezi 20 000 a 30 000 Kč na obyvatele, v závislosti na velikosti obce. 

Investice se však z dlouhodobého hlediska vyplatí, protože… 

 • Čistírna se může napojit na stávající kanalizaci, čímž se ušetří náklady na její budování. 
 • Provozní náklady kořenových čistíren jsou až 5krát nižší než u klasických mechanicko-biologických čistíren
 • Čistírnu často dokáže provozovat sama obec, čímž se snižují další náklady. 
 • Stabilní provoz bez havárií.
 • V případě gravitačního spádu a umístění pod obcí může čistírna fungovat i bez elektřiny.
 • Úspora za likvidaci kalu: Pokud je součástí čistírny kalové pole, vyváží se zmineralizovaný kal obvykle jednou za 20 let, čímž se výrazně ušetří náklady na jeho likvidaci. 
 • Životnost čistírny je až 30 let a následně ji lze revitalizací prodloužit o další desítky let.

Kořenová čistička v obci – lze získat dotace?

Ano, na kořenovou čistírnu mohou obce získat dotace, stejně jako na čištění odpadních vod za pomoci mechanicko-biologické čistírny.

Jak probíhá příprava kořenové čistírny v obci?

 1. Telefonická konzultace a obhlídka lokality. 
 2. Na základě obhlídky zpracujeme studii, která popisuje různé varianty zahrnující individuální i centrální řešení.
 3. Studie je prezentována zastupitelstvu obce
 4. Pokud se obec rozhodne pro realizaci kořenové čistírny, zpracujeme projekt pro územní řízení, stavební povolení, realizaci stavby a výběr zhotovitele
 5. Následuje získávání stanovisek dotčených orgánů. Souběžně doporučujeme předpřipravit možnosti dotací, aby následně nedocházelo k časové prodlevě a bylo možné zahájit realizaci stavby v co nejbližším termínu.

Výhody a nevýhody kořenové čistírny ve srovnání s mechanicko-biologickou čistírnou

Výsledky čištění vody jsou srovnatelné u obou typů čistíren.

KČOV

Nižší provozní náklady. 

V případě dostatečného gravitačního spádu nezávislá na elektřině.

Možnost postavit na jednotné kanalizaci

Nevadí nárazový provoz, dobře se vyrovnává s kolísáním zatížení.

Nenáročná údržba a stabilní provoz bez provozních havárií.

Vyšší nároky na pozemek. 

Vyšší investiční náklady (cca 20 000 – 30 000 Kč na ekvivalentního obyvatele).

Mechanicko-biologická čistírna

Vyšší provozní náklady. 

Nutnost nepřetržitého připojení na elektřinu.

Nelze postavit na jednotné kanalizaci

Hůře se vyrovnává s nárazovým provozem či kolísavým nátokem odpadních vod.

Složitější údržba, větší riziko provozních havárií.

Spolehlivá technologie, která funguje při správném provozování desítky let.

Složité technologie po určitém čase vyžadují modernizaci.

Nižší nároky na pozemek.

Nižší investiční náklady (cca 20 000 Kč na ekvivalentního obyvatele).

Chcete kořenovou čistírnu i ve vaší obci? Kontaktujte nás.

Publikováno:

14.6.2024

Chcete také tvořit s vodou?

Napište nám, co byste rádi realizovali a třeba i termín, kdy byste se chtěli o svých představách bavit. Budeme vás kontaktovat.

Vaše poptávka byla odeslána. Děkujeme!
Něco se nepovedlo. Zkuste to znovu :)