Zima kořenovku nezastaví

Kořenové čističky v zimě: Fungují i v Norsku nebo v Alpách

Důkazem spolehlivosti čištění kořenových čistíren odpadních vod i v zimních měsících je, že tento typ čistíren nalezneme také v oblastech s velmi chladným klimatem. Najdeme je v severských zemích, jako je Norsko, ale i v alpských výškách okolo 2500 metrů nad mořem.Kořenovka opravdu funguje bez problému i v zimě, ať už je mráz či sníh. Náš systém je převzatý z Rakouska, kde se běžně používá i ve velkých nadmořských výškách kolem 2500 metrů nad mořem. Dokonce jde o jediný čisticí systém, který se v rakouských horách u chat s nárazovým provozem v přírodě používá. V nárazovém provozu funguje bez jakýchkoliv výkyvů, narozdíl od aktivačních čističek, které naopak nárazový provoz nezvládají,“ uvádí odborník Michal Šperling, který se výstavbou kořenových čistíren zabývá již více než 15 let.

Jaké hodnoty se sledují u přečištěné vody v kořenové čistírně?

Funkčnost a čistotu vody z KČOV dokládají provedené chemické rozbory odpadní vody, které by měl majitel čistírny pravidelně provádět. Sledují se při nich zejména tyto hodnoty:
 CHSK Cr – chemická spotřeba kyslíku, kde je legislativní limit 150
 BSK5 – biochemická spotřeba kyslíku s legislativním limitem 40 u KČOV do 10 ekvivalentních
obyvatel
 N-NH4 – amoniakální dusík s limitem 20 u KČOV do 10 ekvivalentních obyvatel
 NL – nerozpuštěné látky s limitem 30
Majitelé námi postavených kořenových čistíren, kteří si nechali v zimních měsících tyto rozbory zpracovat, dokládají, že jejich voda splňuje i v tomto ročním období tyto zákonem stanovené limity s velkou rezervou. Výsledné hodnoty jsou dokonce několikanásobně nižší než emisní standardy pro odpadní vody vypouštěné z jednotlivých staveb pro bydlení a rodinnou rekreaci,“ dodává Michal Šperling.

Jak pečovat o kořenové čističky odpadních vod v zimě?

Při dobré údržbě vydrží náplň kořenové čističky 30–40 let, provoz a údržba KČOV přitom nejsou nijak složité. Před zimou je vhodné posekat vzrostlou vegetaci na kořenovém filtru srpem nebo kosou. Posekané části rostlin nechte ležet na místě, kde poslouží jako izolační vrstva chránící kořenové pole před mrazem. Na jaře je pak můžete odnést a zkompostovat.


Není však nutné se obávat, pokud vegetaci před zimou neposečete. „Letos jsem nestihla posekat před prvním sněhem, takže rostliny zůstaly vzrostlé. Jak vidíte, ze sněhu vykukují kyprej, kosatce a chrastice. I přesto kořenová čistírna funguje, jak má. Rostliny posekám až v předjaří, aby mohly vyrůst nové výhonky,“ říká Zuzana, majitelka kořenové čistírny na Vysočině.


I když na konci sezóny odstraníme nadzemní části rostlin, kořenový systém ve štěrkové náplni filtru přetrvává a na jaře se kořenové pole opět zazelená. Důležité je si uvědomit, že rostliny hrají v procesu čištění pouze doplňkovou roli. Hlavní práci odvádí bakterie žijící v bakteriálním šlemu na povrchu štěrku. Díky nim může kořenová čistírna fungovat spolehlivě i bez rostlin – i když s nimi je samozřejmě estetičtější, zvláště v létě, kdy se promění v rozkvetlý záhon.

Video: Příprava KČOV na zimu.

Recyklací odpadní vody lze ušetřit 30–50 % spotřeby pitné vody

Ačkoliv se v zimě mírně zhoršuje funkce bakterií, na druhou stranu se však zase v tomto období při čištění uplatňuje funkce kyslíku, jehož koncentrace ve vodě je oproti teplým obdobím zvýšená. Výsledkem je, že vytékající voda dle rozborů s přehledem splňuje legislativou dané limity ve všech ročních obdobích,“ uvádí Michal Šperling. Přečištěnou vodu lze vypustit buď do blízké vodoteče či zasakovacího objektu, anebo ji nadále využít. Často se jako součást systému kořenových čistíren budují také akumulační jímky, kde se přečištěná voda shromažďuje. Je možné ji posléze dále využívat a díky recyklačnímu systému ušetřit 30 % až 50 % spotřeby pitné vody.


Možnosti využití přečištěné vody:
Zálivka zahrady: Přečištěná voda je ideální pro zálivku okrasných i užitkových rostlin.
Splachování WC: V kombinaci s akumulační jímkou a čerpadlem lze přečištěnou vodu využít
pro splachování toalet v domě.

Publikováno:

25.3.2024

Chcete také tvořit s vodou?

Napište nám, co byste rádi realizovali a třeba i termín, kdy byste se chtěli o svých představách bavit. Budeme vás kontaktovat.

Vaše poptávka byla odeslána. Děkujeme!
Něco se nepovedlo. Zkuste to znovu :)