Revitalizace kořenových čističek, rybníků a vodních toků

Revitalizace kořenových čističek

Obecní kořenová čistička po částečné revitalizaci

Tak jako všechno, i kořenová čistička stárne a potřebuje jednou za čas obnovu. Při dobré údržbě vydrží náplň čističky 30-40 let. To, že čistička takovou obnovu potřebuje se pozná podle toho, že po jejím povrchu teče voda. Čistící schopnost zůstává dle dlouhodobých měření na obecních čističkách velmi dobrá i po částečném zacpání a i tyto zčásti „zacpané“ čističky potom splňují současné limity na vypouštění.

Samotná revitalizace spočívá většinou v částečné výměně náplně kořenovky. U obecní čističky se většinou jedná pouze asi o 1 - 2 metry z celkové délky 20 - 25m, čili pod 10% objemu náplně. V rámci revitalizace pak dále doporučujme vylepšení mechanického předčištění a zařazení prvků pro odbourávání dusíkatých látek a fosforu.

V současné době většinou navrhujeme přeměnu stávajícího horizontálního filtru na filtr vertikální, čímž dojde k vylepšení čisticí funkce a zvýšení odstraňování dusíkatých látek.

Náklady na revitalizaci tvoří běžně pouze 10 % - 30 % ceny nové čističky.

Další článek: Údržba →