Údržba kořenových čističek

Kořenová čistírna v zimě
Kořenová čistírna v Kváskovicích po posekání rostlin – i v zimě čistí pořád dobře

Aby kořenová čistička s celým systémem přirozeného čištění dobře fungovala, je třeba o ně pravidelně pečovat. U domovních čističek spočívá údržba v každoročním čištění a inspekci septiku, který je pak třeba doplnit čistou vodou, v kosení a sklizni rostlin i obhlídce stavu kořenového filtru. U starších, nebo špatně udělaných septiků někdy doporučujeme jeho doplnění menším dočišťovacím septikem.

U obecních a firemních čističek údržba spočívá v úklidu nadzemní biomasy (1× ročně), denní údržbě jednoho pracovníka a odvozu kalu (2× ročně).

← Předchozí článek: Revitalizace