Kořenová čistička pro obce

Pomoc s výběrem vhodné technologie čištění


Kořenová čistička u rekreačního areálu v Jiřetíně pod Jedlovou


Obcím pomáháme s návrhem vhodných přirozených způsobů čištění s ohledem na stávající stav kanalizace, morfologii terénu a další místní podmínky. Naším cílem je navrhovat ekonomicky výhodná trvanlivá řešení, která přirozeně zapadají do krajiny; řešení, která jsou krásná, mají nízké náklady na údržbu a fungují s nulovou nebo minimální spotřebou energie.

Projekty kořenových čističek pro obce

Rádi pro Vaši obec, hotel nebo firmu vyprojektujeme kořenovou čističku, kanalizaci či mokřad s důrazem na trvanlivost, ekonomickou výhodnost a krásu celého systému.

Pomůžeme Vám systém a stavbu připravit tak, aby běžela lehce a s minimem zádrhelů. Doporučujeme věnovat projekci a plánování stavby dostatek energie. Stavba, která je dobře připravená, je dokončena včas a bez nákladů navíc.


Rostliny pro kořenovou čistírnu

Příprava a realizace výběrových řízení

Pomůžeme Vám s přípravou a organizací férových výběrových řízení. Ze zkušeností víme, že dobře zorganizovaným výběrovým řízením, na které je čas, lze ušetřit až 30 % nákladů na stavbu.

Dozor realizace kořenových čističek a mokřadů

Rádi pro Vás dohlédneme na zdárné provedení stavby kořenové čističky a Vašemu dodavateli poradíme, jak na to.

← Předchozí článek: Domácí kořenovka Další článek: Hydrogeologický průzkum →