Kořenové čističky Přírodní zahradní jezírka Mokřadní střechy


Služby

Pro domácnost

Rostliny pro kořenovou čističku - Kosatec žlutý
 • Konzultace před realizací kořenové čističky
 • Projekty kořenových čističek, zahradních jezer a systémů pro využívání dešťové vody
 • Stavba kořenových čističek na klíč
 • Dozor při svépomocné realizaci kořenových čističek
 • Instalační set pro svépomocnou realizaci kořenové čističky
 • Vyřizování povolení
 • Údržba i revitalizace kořenových čističek
 • Hydrogeologické posudky

Pro obec

Rostliny pro kořenovu čističku - Orobinec širokolistý
 • Pomoc s výběrem vhodné technologie čištění – ekonomické studie a studie proveditelnosti
 • Projekty kořenových čističek, biologických rybníků, čisticích kaskád, mokřadů a kanalizací
 • Příprava výběrových řízení
 • Revitalizace přírodního prostředí toků a vodních nádrží – zamezení eutrofizaci, obnova pobřežních zón s rostlinami a další
 • Zlepšování kvality vody v rybnících a nádržích
 • Stavba kořenových čističek, biologických rybníků a mokřadů na klíč
 • Dozor nad realizací kořenových čističek, biologických rybníků a mokřadů
 • Revitalizace kořenových čističek

Pro firmu

Rostliny pro kořenovu čističku - Zevar vzpřímený
 • Pomoc s výběrem vhodné technologie čištění – ekonomické studie a studie proveditelnosti
 • Projekty čištění důlních a průmyslových vod
 • Projekty kořenových čističek, biologických rybníků, čisticích kaskád, mokřadů a kanalizací
 • Příprava výběrových řízení
 • Revitalizace přírodního prostředí toků a vodních nádrží – zamezení eutrofizaci, obnova pobřežních zón s rostlinami a další
 • Stavba kořenových čističek, biologických rybníků a mokřadů na klíč
 • Dozor realizace kořenových čističek biologických rybníků a mokřadů
 • Revitalizace kořenových čističek

Pro architekty a projektanty

Rostliny pro kořenovu čističku - Zevar vzpřímený
 • Rádi Vám pomůžeme se začleněním kořenových čistíren, přirozených zahradních jezer a případně dalších vodních prvků do Vašich návrhů a projektů. 

 • Budeme rádi, pokud nás budete kontaktovat.