Využívání dešťové vody

Dešťovka - akumulace dešťové vody v rodinném domě schémaSchéma svedení dešťové vody do akumulační nádrže, následné využití pro splachování (recirkulace). Přebytky odtečou do vsakování.

 

Srážková voda, které stéká ze střech a pevných ploch se často pouští do kanalizace či vodního toku a rychle opouští krajinu. Tím se zvyšuje průtok v řekách a také riziko povodní. Vodu pro domácnost či zahradu pak lidé často draze platí.

Dává tedy smysl srážkovou vodu zachytávat a dále ji využívat. Většina vody se v domácnostech spotřebuje na splachování, pro které není potřeba využívat vodu pitnou. Našim zákazníkům doporučujeme vytvářet zásobní nádrže, ze kterých je pak voda čerpána separátními rozvody pro účely splachování či zalévání. Na splachování a zalévání lze s úspěchem využívat i vodu vytékající z kořenové čističky. Srážkovou vodu lze také svést do přírodního zahradního jezera.

Systém hospodaření s vodou Vám rádi vyprojektujeme a můžeme Vám pomoci získat dotaci z programu Dešťovka.

← Předchozí článek: Přirozená jezera Další článek: Stavba a revitalizace vodních nádrží →