Kořenové čističky Přírodní zahradní jezírka Mokřadní střechy


Kořenovky v médiích

Kořenovky.cz v médiích

Kořenové čističky, přírodní jezírka, revitalizace rybníků v médiích

Obecné články o kořenových čističkách a přírodních zahradních jezírkách 

 

Odborné publikace a články

 

Kořenové čističky, jezírka a využívání dešťové vody v pořadech České televize

 

Kořenové čističky v Českém rozhlase

 

Prezentace ze semináře Kořenové čistírny - zkušenosti budoucnost 24.2.2017, Praha

Prezentace ze semináře Kořenové čistírny pro domy a obce, zelené mokřadní střechy a fasády, využití dešťové a odpadní vody v domech a zahradách - SZKT 29.1.2018, Praha

Prezentace ze semináře Kořenové čistírny s vertikálními biofiltry 22.10.2019 Praha

 Princip fungování kořenových čistíren ( Mgr. Kristýna Adámková, Kořenovky.cz)

Výsledky testování vertikálního pulzně skrápěného filtru ve VUV 2017-2019 (Ing. Michal Šperling, Kořenovky.cz)

Zkušenosti z kořenových čistíren v zahraničí (prof. Ing. Jan Vymazal, CSc., ČZU)

Zkušenosti s provozem a revitalizací KČOV; zkušenosti starosty obce s 600 obyvateli  (Petr Jeništa, starosta obce Velká Jesenice)

Mokřadní střechy, fasády, záhony - fotografie z reálných staveb – (Ing. Michal Šperling, Kořenovky.cz)

Problematika domovních čistíren odpadních vod (Ing. Vlastimil Zahrádka, Povodí Ohře, s.p.)

Výsledky reálných KČOV v České republice a Rakousku (Ing. Michal Kriška - Dunajský Ph.D., VUT Brno)