Co byste měli vědět, když zatoužíte po přírodním jezírku

Nadchla vás představa, že každé ráno při snídani vám posezení u kávy zpříjemní pohled na scenérii zahradního jezírka nebo že si v létě budete moci kdykoliv zaplavat v přírodně čisté a voňavé vodě? Dříve, než se rozhodnete pro realizaci svého snu, je dobré vědět pár praktických informací o jeho umístění i péči, kterou si tato dominanta zahrady bude vyžadovat.

Umístění jezírka

Protože jezírko nelze přemístit, je důležité dobře promyslet, kde se rozhodnete vodní plochu vybudovat. Vezměte v úvahu následující faktory.

Máte dostatečný prostor?

Vodní prvek dokáže rozzářit každou zahradu. I malé okrasné jezírko se stane pastvou pro oči. Tato kniha však pojednává o přírodních koupacích jezírkách, která fungují na bázi samočisticích biologických procesů. Aby mohly dobře probíhat, je stěžejní vybudovat jezírko ze dvou částí. Tou první je plavací zóna, obvykle hluboká okolo 2,2 metru. V takové hloubce navíc člověk nedosáhne na dno a tudíž chůzí nevíří nečistoty, které se vespod usazují. Snadno je pak vysaje bazénovým robotem nebo vysavačem určeným speciálně pro jezírka.

Koupací část je lemována pobřežním pásmem (litorální zónou) se základní hloubkou přibližně 0–25 centimetrů, které se pozvolna svažuje. Právě tady se daří mokřadním rostlinám. Čištění vody zajišťují bakterie, jež žijí na jejich kořenech a zejména na kačírku, jímž je mělčina naplněna. Proto je zapotřebí, aby byla tato litorální oblast dostatečně rozsáhlá a přírodní procesy správně fungovaly. Čím rozlehlejší je koupací jezírko, tím lepší rovnováha v něm může zavládnout. Výsledkem je pak přirozeně čistá voda bez nutnosti využití chemie či umělých technologií.

Jako ideální velikost koupací zóny, ve které si člověk dobře zaplave a může si v ní užívat i více rekreantů, doporučujeme 5×10 metrů. Na každou stranu je pak třeba počítat s alespoň dvoumetrovým prostorem pro pobřežní zónu a vegetaci. Celková plocha běžného jezírka pro rodinný dům činí tedy okolo 10×15 metrů. Ale může být i menší. Pokud se rozhodnete pro přírodní jezírko bez přidané filtrace, doporučuje se rozloha minimálně 50 m2

Jestliže tolik místa na zahradě nemáte, lze najít různá variabilní řešení. Například u menších jezírek je možné příbřežní zónu zúžit a vytvořit silnější vrstvu kačírku, nebo vybudovat malé jezírko či přírodní bazén, doplněný o přírodní čištění. Například pomocí vertikální kořenové čističky. Vypadá na první pohled jako záhon rostlin a je umístěna mimo vodní plochu. Díky tomu jsou menší nároky na prostor a vy si můžete svůj sen splnit i v případě menší zahrady. 

Kde to bude jezírku nejvíc slušet?

Koupací jezírko může mít mnoho podob. Hluboká plavací část má obvykle tvar obdélníku, s pobřežní zónou osázenou rostlinami se ovšem dá pohrát a popustit uzdu fantazii. 

Z terasy rovnou do vody

Mnoho lidí chce mít své jezírko navázané na terasu domu, aby mohli pozorovat život v jeho blízkosti. Je to zároveň praktické – když vás zláká koupání, stačí jen pár kroků a užijete si chladivé osvěžení. Děti zůstávají při vodních hrátkách stále na očích. Zároveň však umístění jezírka volte tak, aby vodní plocha nevytvářela překážku, která by bránila průchodu do dalších koutů zahrady. Vždy je vhodné konzultovat velikost, tvar i umístění jezera s realizátorem nebo zahradním architektem, který na základě bohatých zkušeností poradí a navrhne možné varianty. 

Propojte opticky jezírko se zahradou

Zahradní architekt vám zároveň pomůže s návrhem okolí jezírka. Vstup do vody je často řešen dřevěným molem, možné je také doplnit schůdky či žebříček pro snadnější výstup po koupání. Promyslete zároveň osázení v okolí, které by mělo přirozeně propojit vodní plochu a mokřadní vegetaci s dalšími částmi zahrady. Setkat se můžete též s dřevěným přemostěním jezírka, které má jak estetickou funkci, tak i praktickou, kdy se stává „zkratkou“ pro přechod mezi jednotlivými zónami venkovního prostoru.

Na co si dát při plánování pozor?

Stromy na dosah

Jezero a stromy se nemusí vylučovat. Někteří zahradní architekti dokonce blízkost stromů, zejména těch listnatých, doporučují. Svá slova zdůvodňují tvrzením, že i v samotné přírodě jde o přirozenou symbiózu. Získáte nejen atraktivní vzhled, ale rovněž stromy chrání jezírko před přímými slunečními paprsky. V takovém případě je nutné počítat se zvýšenou péčí a napadané nečistoty ideálně pravidelně sbírat, ať už síťkou či prostřednictvím technologie.

Nadměrné množství podzemní vody

Koupací jezírka jsou opatřena hydroizolační fólií. Pokud je ale na pozemku vysoká hladina podzemní vody, bývá lepší variantou vybudovat přírodní tůň, do níž se hydroizolační fólie nedává. Jestliže zvolíte jezírko s fólií, je v případě nadměrného množství podzemní vody zapotřebí ji odvést drenáží.

Svažitý terén

Kdo by se bál, že kvůli svažitému terénu nelze jezírko vybudovat, byl by na omylu. Mírný svah se naopak může stát výhodou. V případě roviny se vykopaná zemina musí odvézt, což představuje náklady navíc, anebo se vytvoří val. Jestliže však máte pozemek ve svahu, vykopaná zemina se použije na násep. Realizaci koupacího jezírka tedy svažitý terén nebrání. Je však nutné myslet na zpevnění svahu a vybudování odtokové rýhy umístěné nad jezírkem, která při deštích odvádí povrchovou vodu mimo nádrž.

Chov ryb

Sledování barevných rybek ve vodě bývá zábavné, proto se tito živočichové často stávají součástí okrasných jezírek. Do přírodních koupacích jezírek je ovšem nedoporučeme nasazovat. Jejich výkaly či zbytky krmiva zvyšují hodnotu živin ve vodě a tím podporují nežádoucí růst řas. Zároveň jsou predátory a ohrožují rozmanitost živých tvorů v jezírku a jeho okolí. V naší krajině je mnoho rybníků chovných a vodní plochy bez těchto dravců jsou pro drobné vodní živočichy a obojživelníky bezpečným útočištěm. Zahradním jezírkem bez ryb jim prokážete velikou službu.

Povolení

Jelikož u přírodního zahradního jezírka nedochází k zasakování vody ani k vypouštění do vodoteče, není definované jako vodní dílo. Přesto doporučujeme před jeho výstavbou informovat majitele sousedních pozemků a na místním stavebním úřadě předložit situační výkres plánované výstavby.

Co by vás mohlo odradit?

Přírodní koupací jezírko má mnoho výhod, je však důležité znát i některá fakta, která by vás mohla od jeho pořízení odradit.  

Chladnější voda než v bazénu

Na rozdíl od bazénu jezírko uměle nevyhřejete – byl by to krok proti přírodě a nebylo by to ani žádoucí z důvodu vyššího množení řas. Ohřev je tedy zajištěn výhradně přirozenou cestou za pomoci slunečních paprsků, teplota vody proto záleží na počasí. Mnoha lidem ovšem osvěžující koupel naopak vyhovuje. V příbřežní zóně je voda teplejší, ideální jako brouzdaliště pro děti.

Koupání s živočichy

Život jezírku a jeho okolí se pro mnoho lidí stává důvodem, proč si vodní prvek pořizují. Je ale třeba, abyste zůstali v souladu s faktem, že s vámi koupel sdílí i vodní hmyz, pulci, žáby, nebo také užovky... Naopak časté obavy týkající se výskytu komárů v blízkosti přírodního jezírka nejsou na místě. Zatímco například v sudu pod okapem se komárům daří, protože zde nemají přirozené nepřátele, v jezírku a jeho blízkosti žije vodní hmyz, jehož dravé larvy výskyt komárů přirozeně eliminují.

Barva vody

Pokud toužíte po naprosto křišťálové vodě jako v bazénu, můžete být zklamáni. Příroda je příroda a občasná řasa nebo nečistota k jezírku zkrátka patří. Odstín mohou ovlivnit i přírodní barviva, například listy dubu ji zbarvují do tmavého odstínu. Vnímání čistoty vody je subjektivní záležitost – to, co jednomu připadá jako čistá a voňavá voda, může pro druhého znamenat opak. Ideální je proto podívat se na některé již hotové jezírko a vykoupat se v něm. Jedině tak zjistíte, zda jde o variantu vhodnou i pro vás.

Kluzký povlak

Počítejte s tím, že se na stěnách jezírka vytváří jemný biofilm. Kluzké dno vás trápit nemusí, protože na něj nedosáhnete (hloubka koupací části bývá přes 2 metry). Ale na schodech může být povlak nepříjemný i nebezpečný, neb hrozí uklouznutí. Řešením je buď jeho odstranění, anebo doplnění zábradlí, které slouží jako opora.

Údržba

Jezírko není zcela bezúdržbové – o množství péče ale můžete do jisté míry rozhodovat sami. Běžná péče o jezírko zahrnuje občasné vylovení řasy a napadaných nečistot, odstraňování listí z hladiny, posekání suchých rostlin v předjaří a vysátí kalu ze dna. A přibližně jednou za 5 let se obvykle provádí „generálka“.

Bližší informace o údržbě se dočtete v kapitole Jak se starat o jezírko, aby bylo stále krásné.

Publikováno:

6.3.2024

Chcete také tvořit s vodou?

Napište nám, co byste rádi realizovali a třeba i termín, kdy byste se chtěli o svých představách bavit. Budeme vás kontaktovat.

Vaše poptávka byla odeslána. Děkujeme!
Něco se nepovedlo. Zkuste to znovu :)