Kořenová čistička – výhody a omezení

Kořenová čistička Jiřetín pod Jedlovou

Výhody

 • Nepotřebují elektrickou energii
 • ​Vyžadují minimální údržbu
 • Umí čistit všechnu vodu z domácnosti (ze záchodu, koupelny, kuchyně atd…), odpadní vody z obcí a firem
 • Využívají přirozené procesy čištění odpadní vody
 • Mají dlouhou životnost (při dobré údržbě desítky let)
 • Nízké provozní náklady – kořenové čistírny mají pětkrát až desetkrát nižžší provozní náklady oproti mechanicko-biologickýcm čističkám
 • Dobře snáší nestálý přítok vody a nestálou kvalitu vody.
 • Je možné je využít i na jednotné kanalizační síti. Obec tak nemusí stavět novou kanalizaci.
 • Jsou krásné (od jara do podzimu na nich kvetou vlhkomilné květiny)
 • Vytváří nové biotopy
 • Příznivě ovlivňují mikroklima okolí
 • Vykazují dobrý čistící účinek již od zahájení provozu a z podstaty systému u nich nemůže dojít k havárii
 • Obecní kořenové čistírny mají mnohonásobně nižší provozní náklady než klasické ČOV
 • Není třeba používat speciální čistící prostředky, nevadí ani dezinfekce ( Savo etc )
 • Dobře čistí zbytky léků a hormonů

Kořenová čistička - kořenová čistírna rostliny

Omezení

Kořenová čistička má větší nároky na prostor. Vyžaduje 2m2 na obyvatele. Další prostor je potřeba na objekty mechnického předčištění, regulační šachtu a zasakovací objekt (cca 1mna obyvatele).

← Předchozí článek: Schéma kořenovky Další článek: Proces čištění →