Kořenová čistička – výhody a omezení

Kořenová čistička Jiřetín pod Jedlovou

Výhody

 • Nepotřebují elektrickou energii
 • ​Vyžadují minimální údržbu
 • Umí čistit všechnu vodu z domácnosti (ze záchodu, koupelny, kuchyně atd…)
 • Využívají přirozené procesy čištění odpadní vody
 • Mají dlouhou životnost (při dobré údržbě desítky let)
 • Nízké provozní náklady – kořenové čistírny mají pětkrát až desetkrát nižžší provozní náklady oproti mechanicko-biologickýcm čističkám
 • Dobře snáší nestálý přítok vody a nestálou kvalitu vody.
 • Je možné je využít i na jednotné kanalizační síti. Obec tím pádem nemusí stavět novou kanalizaci.
 • Jsou krásné (od jara do podzimu na nich kvetou vlhkomilné květiny)
 • Vytváří nové biotopy
 • Příznivě ovlivňují mikroklima okolí
 • Vykazují dobrý čistící účinek již od zahájení provozu
 • Obecní kořenové čistírny mají mnohonásobně nižší provozní náklady než klasické ČOV

Kořenová čistička - kořenová čistírna rostliny

Omezení

Kořenová čistička má větší nároky na prostor. Vyžaduje 2 m2 na obyvatele. Další prostor je potřeba na další objekty (cca 1 m2 na obyvatele). Jedná se o objekty mechnického předčištění, regulační šachtu a zasakovací objekt.

← Předchozí článek: Schéma kořenovky Další článek: Proces čištění →