Dešťovka

V níže uvedených tabulkách najdete podmínky programu Dešťovka 2020, ze kterého je možné si nechat zaplatit akumulační nádrže a systém využití vyčištěné a dešťové vody v domě. Dotaci zařizujeme pouze pro klienty, pro které realizujeme kořenovky nebo jezírko.

Akumulace a využití srážkových vod v segmentu obytných domů

Systémy pouze pro zálivku v obcích ohrožených suchem

Příklad typické instalace Maximální dotace Omezení

Srážková voda ze střechy obytného domu je přes filtrační zařízení akumulována v podzemní nádrži.

Zachycená srážková voda je využívána pro zálivku zahrady pomocí ponorného čerpadla či malé domácí vodárny.

Dotace na realizaci:
20 000 Kč + x * 3 500 Kč, kde x = vypočítaný objem akumulační nádrže v m3

maximálně však 50 % celkových způsobilých výdajů.

Pouze pro stávající obytné domy ležící v obcích, kde byl zaznamenán nedostatek vody (viz definice v bodě 2.25).

 

Komplexní systémy pro využití srážkové vody jako vody užitkové

Příklad typické instalace Maximální dotace Omezení

Srážková voda ze střechy obytného domu je přes filtrační zařízení akumulována v podzemní nádrži.

Zachycená srážková voda je využívána na splachování toalet v obytném domě a pro zálivku zahrady pomocí ponorného čerpadla s tlakovými spínači či malé domácí vodárny.

Dotace na realizaci:
30 000 Kč + x * 3 500 Kč, kde x = vypočítaný objem akumulační nádrže v m3

maximálně však 50 % celkových způsobilých výdajů

 

 

 

Akumulace a využití přečištěné odpadní vody v segmentu obytných domů

Systémy pro využití přečištěné odpadní vody bez využití srážkových vod

Příklad typické instalace Maximální dotace Omezení

Přečištěná odpadní voda (např. tzv. šedá voda z umyvadel, van a sprch) je akumulována v podzemní nádrži a je následně využívána v obytném domě pro splachování toalet a případně pro zálivku zahrady. Systém neslouží pro zachytávání a využití srážkových vod.

Dotace na realizaci:
45 000 Kč + x * 3 500 Kč, kde x = objem nádrže přečištěné odpadní vody v m3.

Dotace na projektovou přípravu: 10 000 Kč

aximálně však 50 % celkových způsobilých výdajů

V případě použití přečištěné odpadní vody na zálivku je nutné předložit vodoprávní povolení vydané příslušným vodoprávním úřadem dle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona.

 

Systémy pro využití přečištěné odpadní vody s využitím srážkových vod

Příklad typické instalace Maximální dotace Omezení

V obytném domě jsou instalovány dvě akumulační nádrže – jedna na přečištěnou odpadní vodu (např. tzv. šedá voda z umyvadel, van a sprch) a druhá na srážkovou vodu – a inteligentní systém pro řízení využití jednotlivých zdrojů vody. Následné využití přečištěné odpadní a srážkové vody v obytném domě pro splachování toalet a případně pro zálivku zahrady.

Dotace na realizaci:
60 000 Kč + x * 3 500 Kč, kde x = součet objemů akumulační nádrže na přečištěnou odpadní vodu a akumulační nádrže na srážkovou vodu v m3.

Dotace na projektovou přípravu: 10 000 Kč

maximálně však 50 % celkových způsobilých výdajů

V případě použití přečištěné odpadní vody na zálivku je nutné předložit vodoprávní povolení vydané příslušným vodoprávním úřadem dle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona.

← Předchozí článek: Dotace