Kořenová čistička – dotaceDomovní čističky

Na domovní kořenovou čističku můžete získat dotaci v Národním parku, a to od Státního fondu životního prostředí z Programu podpory obcí ležících v regionech Národních parků.

Možnost získání dotace na stavbu kořenové čistírny lze také na základě výzvy SFŽP 11/2016. O získání dotace mohou požádat obce, pokud současně dojde k napojení alespoň 30%  ekvivalentních obyvatel z celkového počtu dosud nepřipojených obyvatel v území obce nebo v ucelené místní části. Výzva platí do 30. listopadu 2017 nebo do vyčerpání finančních prostředků.

Modrá úsporám -"Dešťovka"

Tato dotace nabízí příspěvek pro majitele rodinných i bytových domů na zakoupení podzemní nádrže na dešťovou vodu. Voda se pak dá využít na zalévání zahrady, splachování toalety či úklid v domě. Dotace pokryje až 50% na koupi nádrže, instalaci, čerpadlo a projekt.

Tuto dotaci lze také využít na stavební zásahy v domě, které zajistí samostaný rozvod dešťové nebo šedé (vyčištěné vody z umyvadel a van) vody, která je využita ke splachování toalety. Dotací lze získat až 60 000 Kč.

více ZDE

Obecní kořenové čističky

Informace o aktuálních možnostech pro obce najdete na stránkách Státního fondu životního prostředí , na dotačních stránkách Ministerstva zemědělství a dále na stránkách jednotlivých krajů.

Pro žádost o dotaci na stavbu je třeba mít vždy zpracován projekt a vyřízeno stavební povolení. 

Vzhledem k nastavení dotačních programů je často ke zvážení, zda je výhodné pouštět se do velkých projektů z dotací, nebo zda raději střídmě investovat z prostředků obce či z úvěru.

← Předchozí článek: Návratnost Další článek: Dešťovka →