Kořenová čistička – návratnost

Vhodné rostliny kořenová čistírna - Puškvorec

Domovní kořenová čistička

Domovní kořenová čistička je alternativou žumpy s vyvážením a strojních – mechanicko biologických čističek. Zemní (pískové) filtry za septiky neporovnáváme, protože nesplňují parametry pro vypouštění do podzemních vod.

U čtyřčlenné rodiny vyjde roční vyvážení žumpy na cca 30 tisíc Kč, náklady na ni jsou též cca 30 tisíc. Při investici 180 tisíc korun do kořenové čističky vychází návratnost na 5 let.

Kvalitní domovní mechanicko-biologická čistička vychází s montáží na cca 80 000 Kč. Pokud je čistička pravidelně provozována a udržována, vyjdou náklady se započítáním energií a amortizace (počítáme životnost technologie mechanicko-biologické čističky 10 let) na cca 10 tisíc korun ročně, což odpovídá návratnosti investice do kořenové čističky za 10 let při potřebě revitalizace náplně po přibližně 25 letech.

Obecní kořenové čističky

Při zvažování, zda se pustit do výstavby mechanicko-biologické nebo kořenové čističky, je třeba započítávat i provozní náklady ve výhledu 20 let. Náklady na kořenovou čističku druhé generace, která umí odstraňovat i dusíkaté znečištění, činí 20 tisíc Kč na obyvatele. Náklady na mechanicko-biologickou čističku činí cca 16 tisíc Kč na obyvatele.

U obce o 150 obyvatelích se jedná o cenu 3 mil. za kořenovou čističku a 2,4 mil za mechanicko-biologickou.

U obce o 150 obyvatelích představují roční provozní náklady na mechanicko-biologickou čističku cca 200 tis Kč, na kořenovou 50 tis Kč.

Rozdíl v ceně MB čističky oproti kořenové čističce se tedy vrátí za 4 roky. Při předpokládané životnosti náplně kořenové čističky minimálně 20 let tedy kořenovka 16 let vydělává. Pokud se nastaví stočné odpovídající MB čističce, uspoří obec 2,4 mil Kč. 1,4 mil je vhodné ponechat na revitalizaci po 20 letech, 1 milion zůstává obci na jiné investice.

Porovnání návratnosti investic do kořenové čistírny a mechanicko-biologické čistérny

Graf: DOLNÍ ČÁST - investiční a provozní náklady za deset let
        HORNÍ ČÁST - součet investičních a provozních nákladů za deset a dvacet let. Červeně kořenová čistička, modře klasická čistírna.

Při rozhodování o variantě čistění vody v obci je nejlepší udělat si ekonomickou analýzu s výhledem dvaceti let a vybrat nejvýhodnější řešení.

← Předchozí článek: Náklady Další článek: Dotace →