Kořenová čistička - náklady

Kořenová čistírna v Řeži
Domovní kořenová čistírna v Řeži u Prahy

Investiční náklady na výstavbu kořenovky závisí na konkrétních podmínkách. Ty jsou v případě domovních kořenových čističek vyšší než u čističky krabicové. Kořenová čistička však vyžaduje jen minimální náklady na provoz, není třeba ji opravovat a nespotřebovává energii. Jejím hlavním přínosem je především její jednoduchost, trvantlivost a minimání údržba.

Investici do kořenové čističky lze snížit využitím místních podmínek – jílovým podložím či dostupností filtrační náplně. Závisí na typu zvoleného území, jeho hydrogeologických vlastnostech a použitém materiálu; právě proto je každá kořenová čistička jedinečná.

Domovní kořenová čistička

Při realizaci kořenové čističky na klíč vychází její cena u běžného domku cca 240 tisíc korun.

Rostliny pro kořenovou čistírnu - Vrbina Obecná

Cena při budování kořenové čističky svépomocí

Při budování kořenové čističky svépomocí Vás přijde kořenová čistička na cca 190 tisíc Kč. Pro svépomocné budování kořenové čističky můžete využít náš instalační set pro kořenovou čističku, jehož součástí je řízení realizace na Vaší stavbě zkušeným stavbyvedoucím.

Cena instalačního setu pro kořenovou čističku (4 obyvatelé) je cca 130 tisíc kč. Místní dodávky Vás vyjdou na cca 60 tis Kč.
Může se mírně lišit podle vzdálenosti stavby

Obecní či firemní kořenová čistička

Investiční náklady na výstavbu kořenové čističky závisí na konkrétních podmínkách;  v případě obecních čistíren či větších firem nebo hotelů jsou srovnatelné se strojními čističkami. Kořenová čistička vyžaduje nízké náklady na provoz. U rekreačních sídel a hotelů je velkou výhodou, že jí nedělá problém kolísání množství a koncentrace odpadních vod.

 


U obecních i firemních (hotelových) čističek jsou náklady na provoz až desetkrát menší než u čističek strojních; kořenové čističky jsou tak mnohem šetrnější k životnímu prostředí.

Kořenová čistírna pro obec Dražovice

Kořenová čistírna ve firmě Likos

Náklady na obecní či větší firemní kořenové čističky

Cena obecní či větší firemní kořenové čističky odpadních vod včetně předčištění se pohybuje kolem 15 000 Kč až 20 000 Kč na připojeného obyvatele. Celkové investiční náklady zahrnují předčištění (25 % celkové ceny), vlastní filtrační pole (nejvíce z celkové ceny, cca 60 %; jde o dopravu filtračního materiálu, izolační folii, zemní práce a výsadbu rostlin) a ostatní (cca 15 %; jedná se o šachty, rozvody, oplocení).

Provozní náklady jsou vždy ve srovnání se strojní čističkou výrazně nižší a to pětkrát až desetkrát. Provozní náklady zahrnují úklid nadzemní biomasy (1× ročně), každodenní kontrolu a odvoz kalu (2× ročně). Další náklady tvoří poplatek za rozbor vody, ochranné pomůcky na obsluhu a některé další drobnosti.

Přehledně popsané dotace pro obce najdete na této adrese:

https://www.asio.cz/cz/dotace-pro-obce

 

Více o ekonomice kořenových čističek v těchto článcích:
 

Kořenová čistírna ve firmě Nelumbo Otvice - 50 obyvatel
Kořenová čistička ve firmě Nelumbo, Otvice / pro 50 osob /

 Kořenová čistička ve firmě Železný / pro 30 osob /

Další článek: Návratnost →