Revitalizace kořenových čističek, rybníků a vodních toků

Revitalizace kořenových čističek

Obecní kořenová čistička po částečné revitalizaci

Obecní kořenová čistička Zbenice po částečné revitalizaci

Tak jako všechno, i kořenová čistička stárne a potřebuje jednou za čas obnovu. Při dobré údržbě vydrží náplň čističky 20–30 let. To, že čistička takovou obnovu potřebuje se pozná podle toho, že po jejím povrchu teče voda. Čistící schopnost zůstává dle dlouhodobých měření na obecních čističkách velmi dobrá i po částečném zacpání a i tyto zčásti „zacpané“ čističky potom splňují současné limity na vypouštění.

Samotná revitalizace spočívá většinou v částečné výměně náplně kořenovky. U obecní čističky se většinou jedná pouze asi o 1 - 2 metry z celkové délky 20 - 25m, čili pod 10% objemu náplně. V rámci revitalizace pak dále doporučujme vylepšení mechanického předčištění a zařazení prvků pro odbourávání dusíkatých látek a fosforu.

K čističkám, které revitalizaci ještě nepotřebují, doporučujeme využít filtr proti zacpávání, který se umisťuje před samotnou kořenovku. Jeho náplň se pravidelně čistí nebo mění, a díky zachytávání nečistot prodlouží životnost samotného filtru kořenového.

Náklady na revitalizaci tvoří běžně pouze 10 % - 30 % ceny nové čističky.

Revitalizace rybníků, nádrží a vodních toků

Trápí Vás špinavá voda v rybnících nebo nádržích? Navrhneme pro Vás opatření, která kvalitu vody vylepší.Odstraňování vláknitých řas z rybníka před jeho revitalizací

 

Další článek: Údržba →