Využívání dešťové vody

Mladý pryskyřník velký

Srážková voda, které stéká ze střech a pevných ploch se často pouští do kanalizace či vodního toku a rychle opouští krajinu. Tím se zvyšuje průtok v řekách a také riziko povodní. Vodu pro domácnost či zahradu pak lidé často draze platí.

Dává tedy smysl srážkovou vodu zachytávat a dále ji využívat. Většina vody se v domácnostech spotřebuje na splachování, pro které není potřeba využívat vodu pitnou. Našim zákazníkům doporučujeme vytvářet zásobní nádrže, ze kterých je pak voda čerpána separátními rozvody pro účely splachování či zalévání. Na splachování a zalévání lze s úspěchem využívat i vodu vytékající z kořenové čističky. Srážkovou vodu lze také využívat pro plnění přírodního zahradního jezera.

← Předchozí článek: Přirozená jezera Další článek: Stavba a revitalizace vodních nádrží →