Kořenová čistička – typy vod k čištění

Rostliny pro kořenovou čističku - Mladý bazanovec kytkokvětý

Voda z domácnosti a obcí

Kořenové čističky lze použít jak na čištění vody z domácnosti, tak připojit na oddílnou i jednotnou kanalizační síť obce.
Je možné je použít na veškerou splaškovou vodu z domácnosti i obce, kontaminované vody s vysokými obsahy železa, manganu a těžkých kovů. Rovněž na vody z výluhů ze skládek a různých druhy průmyslových vod.


Rostliny pro kořenovou čističku - bazanovec kytkokvětý

Čištění důlních vod - Eliminace železa, manganu a těžkých kovů

Kořenová čistírna odpadních vod je vhodná i pro kontaminované vody s vysokými obsahy železa, manganu a těžkých kovů.

Ke snížení obsahu těchto kontaminantů vedou převážně oxidačně-redukční procesy. V případě, že odpadní voda obsahuje více jak 5 mg/l rozpuštěného železa, je třeba před nátokem do kořenového pole zapojit tzv. aerační stupeň (např. v podobě kaskády) a usazovací nádrž.

V těchto aerobních podmínkách dochází k vysrážení podstatného množství železa v podobě rezavých sraženin, které navíc hrají významnou roli v odstraňování těžkých kovů, protože ty se na železité sraženiny sorbují.
Dočištění zbytkových miligramů těchto složek probíhá v anaerobních podmínkách organického substrátu. Železo a další kovy jsou redukovány a dále reagují se sirovodíkem (vznikajícím redukcí ze síranů) do stabilních nerozpustných sulfidů. V případě těžkých kovů je prokázáno, že největší část (přibližně 90 %) je zadržena v sedimentu a v kořenech rostlin. Jen asi 10 % se nachází v nadzemní biomase, přičemž koncentrace těžkých kovů v listech a stoncích rostlin jsou jen mírně zvýšené oproti přirozeným lokalitám.

Hlavní výhoda těchto reakcí vody s organickou hmotou spočívá v tom, že se škodlivé sloučeniny nakonec rozloží na neškodné a běžně se v přírodě vyskytující látky, jako jsou voda a oxid uhličitý. Produkce organické hmoty je navíc bezodpadová a nevyžaduje žádné finanční náklady.

← Předchozí článek: Proces čištění Další článek: Čistící účinky →