Kořenová čistička – proces čištění

Předčištění

U domácích kořenových čističek probíhá předčištění ve tříkomorovém nebo ještě lépe čtyřkomorovém septiku. Pro prodloužení životnosti doporučujeme septiky speciálně upravené pro potřebu kořenových čističek – minimalizuje se tím odtok nerozpuštěných látek do kořenového pole.

U obecních kořenovek na oddílné kanalizaci zajišťuje předčištění mechanický stupeň tvořený česly, usazovacími (převážně štěrbinovými) nádržemi a vícekomorovými anaerobními separátory, případně usazováky písku. U jednotné kanalizace je třeba navíc přidat odlehčovací komory.

Vertikální filtr – kořenová (vegetační čistička)

Kořenová čistička - kořenová čistírna Český Šternberk

Kořenová čistička v Českém Šterberku

Vlastní kořenová čistička má podobu mělkého rybníčku, který je vyložený svařenou fólií či jiným nepropustným materiálem a vyplněný zčásti hrubým kamenem, zčásti kačírkem či jemným štěrkem a osázený vodními rostlinami. Rostliny přispívají k bohatosti bakteriální osádky a tím k celému čisticímu procesu.

Hladina vody se drží pod povrchem štěrku (asi 5–10 cm), a proto se kořenová čistička nestává ani hnízdištěm komárů, ani nezapáchá. Odpadní voda natéká rozdělovacím potrubím na povrchu a protéká celým objemem čističky. Zbavená odpadních látek pak kořenovku opouští buď do vsakovací drenáže, rybníčku nebo do místního toku.

Alternativní dočištěníDočišťovací kaskáda pod kořenovou čističkou Kobeřice u Brna

V některých případech se za kořenovým filtrem ještě zařazuje dočištění pomocí dočišťovací kaskády a jezera. V případě zvýšených požadavků na odbourávání fosforu je možné zařadit také sorpční nádobu, ve které se několikrát do roka obměňuje náplň.
Jezírko pod dočišťovací kaskádou Kobeřice u Brna

← Předchozí článek: Výhody Další článek: Typy vod →