Kořenová čistička – dotaceDomovní čističky v Národních parcích

Na domovní kořenovou čističku můžete získat dotaci pouze v Národním parku, a to od Státního fondu životního prostředí z Programu podpory obcí ležících v regionech Národních parků.

Obecní kořenové čističky

Informace o aktuálních možnostech pro obce najdete na stránkách Státního fondu životního prostředí , na dotačních stránkách Ministerstva zemědělství a dále na stránkách jednotlivých krajů.

Pro žádost o dotaci na stavbu je třeba mít vždy zpracován projekt a vyřízeno stavební povolení. 

Vzhledem k nastavení dotačních programů je často ke zvážení, zda je výhodné pouštět se do velkých projektů z dotací, nebo zda raději střídmě investovat z prostředků obce či z úvěru.

← Předchozí článek: Návratnost